Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Con loc cua khat khao

Bạn sẽ được yêu cầu nhập vào tiêu đề và mô tả chung cho blog. Những thông tin này sẽ xuất hiện ở phần đầu trang trong cửa sổ trình duyệt. Lựa chọn public/private cho phép bạn quyết định blog có liệt kê hay không trên website của Blogger. Tại trang kế tiếp, bạn có thể chọn cho phép blogspot.com host weblog hoặc nhập các thông tin về máy chủ web riêng của bạn. Nếu bạn đã có sẵn dịch vụ webhosting, bỏ qua để tới bước sử dụng máy chủ FTP ở phần sau. Nếu không, hãy chọn ‘Host it at Blogspot’ và tiếp tục ‘Choosing a URL and template’.